Úspěchy na soutěžích - Muži

DALŠÍ KATEGORIE
Kouřové pozadí sekce

Ročník 2016

Postupové soutěže

Kolo: Datum: Pořadatel: Muži: Muži nad 35 let:
Obvodové 28. 5. Horní Bečva 3. místo 3. místo

Pohárové soutěže

Datum: Pořadatel: Muži A/B: Muži nad 35 let:
7. 5. Vigantice 11. místo ---
5. 7. Horní Bečva 14. místo ---
9. 7. Veselá NP ---
22. 7. Vidče 12. místo ---
24. 7. Leskovec 10. místo ---
10. 8. Dolní Bečva NP/14. místo 6. místo
20. 8. Tylovice NP ---
27. 8. Prostřední Bečva 9./6. místo 4. místo

Ročník 2015

Postupové soutěže

Kolo: Datum: Pořadatel: Muži: Muži nad 35 let:
Obvodové 16. 5. Zubří 2. místo 4. místo
Okresní 30. 5. Horní Lideč 7. místo ---

Pohárové soutěže

Datum: Pořadatel: Muži: Ženy: Muži nad 35 let:
28. 6. Střítež n. B. 9. místo NP ---
5. 7. Horní Bečva 11. místo --- 4. místo
11. 7. Veselá 3. místo --- ---
9. 8. Dolní Bečva NP 12. místo 6. místo
22. 8. Tylovice 6. místo 9. místo ---
29. 8. Prostřední Bečva 5. a 6. místo 6. místo 4. místo

Ročník 2014

Postupové soutěže

Kolo: Datum: Pořadatel: Muži: Muži nad 35 let:
Obvodové 17. 5. Vigantice 5. místo 1. místo

Pohárové soutěže

Datum: Pořadatel: Muži: Muži nad 35 let:
10. 5. Vigantice 5. místo ---
15. 6. Hutisko-Solanec 4. místo ---
5. 7. Horní Bečva 3. místo ---
11. 7. Vidče 15. místo ---
10. 8. Dolní Bečva 18. místo ---
23. 8. Tylovice 7. místo ---
30. 8. Prostřední Bečva 2. místo 3. místo

Ročník 2013

25.5.2013

Jsme se zúčastnili obvodového kola v Požárním sportu, které se konalo v Zašové. Soutěže se zúčastnilo družstvo mužů a žen Muži v konkurenci devíti družstev obsadili konečné 3. místo s jednotlivými výsledky: 100 m s překážkami 4. místo a požární útok 4. místo s časem 24,53 s. Ženy skončily na konečném 5. místě z osmi družstev s jednotlivými výsledky: 100 m s překážkami 4. místo a požární útok 4. místo s časem 29,13 s.

Ročník 2012

26.5.2012

Jsme se zúčastnili obvodového kola v Požárním sportu, které se konalo na Horní Bečvě. Soutěže se zúčastnilo družstvo mužů, žen a mužů nad 35 let. V kategorii mužů jsme po první disciplíně běh na 100m s překážkami byli se součtem 5 nejlepších časů 107,46 s na 2 Místě. Časy jednotlivých závodníků byly: Jan Mikulenka 20,72 s; Lukáš Trávníček 21,28 s; Martin Stodůlka 21,65 s; Rostislav Křenek 21,83 s; Jiří Křenek 21,98 s; Jiří Mikulenka 23,00 s a Radim Kuběna 24,97 s. Ve druhé disciplíně požárním útoku jsme s časem 24,41 s brali 4. Místo. V celkovém hodnocení jsme z 12 zúčastněných družstev obsadili konečné pěkné 3. Místo. V kategorii žen si po první disciplíně 100 m s překážkami naše holky držely 5. Místo se součtem 5 nejlepších časů 125,78 s. Jednotlivé časy měly: Jana Solánská 22,63 s; Jolana Chrbjátová 23,73 s; Barbora Maléřová 23,83 s; Markéta Ondruchová 25,25 s; Karolína Šenková 30,34 s; Renata Vaňková 31,39 s a Žaneta Kachtíková 40,87 s. Na požárním útoku si holky výrazně polepšily a s časem 26,02 s braly 2. Místo, což je v celkovém umístění posunulo na konečné 2. Místo ze 7 družstev. Muži nad 35 let předvedli krásný požární útok a s časem 22,80 s brali krásné 1. Místo z 10 družstev. První místo mužů nad 35 let a druhé místo žen znamenalo postup do kola okresního.

17.6.2012

Jsme se zúčastnili okresního kola v požárním sportu, které se už tradičně koná ve sportovním areálu v Horním Lidči. Ženy začaly disciplínou štafeta 4 x 100 m, kde s časem lepší štafety 83,04 s brali 5. Místo. Druhou disciplínou byl běh 100 m s překážkami, kde se součtem 6 časů 135,06 s obsadili opět 5. Místo. Jednotlivé časy měly: Jolana Chrbjátová 21,09 s; Barbora Maléřová 22,12 s; Daniela Košařová 22,35 s; Jana Solanská 22,73 s; Simona Solanská 23,26 s; Žaneta Kachtíková 23,51 s; Markéta Ondruchová 24,12 s a Karolína Šenková 28,70 s. V požárním útoku s časem 51,90 obsadily 7. Místo. V celkovém hodnocení obsadily 6. Místo z 9 zúčastněných družstev. Muži nad 35 let svůj pokus na požárním útoku nedokončili, což znamenalo poslední 6. Místo.

13.7.2012

Jsme závodili na noční pohárové soutěži konané ve Vidči. V kategorii muži jsme skončili s časem požárního útoku 20,10 s na 4. Mstě z 13 zúčastněných družstev. Zastoupení jsme měli i v kategorii žen, kterým se zadařilo a s časem 24,31 s obsadili 1. Místo z 8 družstev.

14.7.2012

Jsme se zúčastnili soutěže ve Veselé. Muži s časem 18,40 obsadili 5 .místo z 9 zúčastněných družstev a ženy v konkurenci 6 družstev s časem 23,67 s skončili na 5. Místě.

21.7.2012

Jsme zavítali na pohárovou soutěž do Stříteže nad Bečvou. Muži s časem 32,51 s skončili na 6. Místě z 10 družstev. Ženám požární útok s časem 24,44 s stačil na konečné 3. Místo ze 7 družstev.

10.8.2012

Jsme jeli bojovat na noční soutěž na Bystřičku. I přes obrovskou účast družstev, kdy jsme se na start dostali kolem 4 hodiny ráno, jsme vydrželi a muži předvedli útok s časem 18, 56 s což znamenalo 21. Místo z 34 družstev. Ženy zaběhly čas 21,58 s a obsadily 6. Místo z 13 družstev.

12.8.2012

Jsme se zúčastnili jubilejního 50. ročníku pohárové soutěže Štít Radhoště konané v sousední obci Dolní Bečva. Opět jsme přijeli s družstvem mužů i žen. V silné konkurenci 23 družstev v kategorii mužů, jsme skončili na konečném 17. Místě s časem 18,59 s. Ženy ukázaly čas 19,15 s a ten jim stačil na konečné krásné 3. Místo z 14 zúčastněných družstev.

25.8.2012

Jsme soutěžili na pohárové soutěži v Rožnově pod Radhoštěm. Muži předvedli útok s časem 17,68 s, který jim vynesl 4. Místo z 13 družstev. Ženám se opět dařilo a časem 21,56 s braly konečné 2. Místo z 6 družstev.

1.9.2012

Dopoledne jsme zavítali do sousední vesnice Hutisko-Solanec na první ročník pohárové soutěže. Tentokrát jsme soutěžili ve třech kategoriích muži, ženy a muži nad 35 let. Odpoledne jsme závodili na doma na druhém ročníku pohárové soutěže o pohár starosty obce. Mužům ani ženám se doma nedařilo. Muži s časem 20,78 s obsadili 7. Místo z 11 družstev. Ženám čas 28,88 s přinesl 5. Místo z 6 družstev. Na stupních vítězů na domácí soutěži stanuli pouze muži nad 35 let, kteří s časem 22,44 s obsadili 2. Místo z 3 družstev.

Ročník 2011

14.5.2011

Jsme se zúčastnili obvodového kola v Požárním sportu, které se konalo ve Valašské Bystřici. Po první disciplíně běh na 100m s překážkami jsme byli se součtem 5 nejlepších časů 114,94 s na 3 místě. Ve druhé disciplíně požárním útoku nás zklamala technika a útok jsem nedokončili a patřilo nám 11. místo. V celkovém hodnocení jsme z 11 zúčastněných družstev obsadili konečné 10. místo.

5.6.2011

Jsme se zúčastnili s družstvem mužů pohárové soutěže konané na Hovězí. Dopravní vedení bylo na 3B. Našemu družstvu se opět nedařilo a pokus jsme nedokončili.

2. 7. 2011

Jsme soutěžili na prvním ročníku domácí soutěže na Prostřední Bečvě „O pohár starosty obce“ . Z deseti zúčastněných družstev v kategorii mužů jsme obsadili s časem 20,59 s 5. Místo. Premiéru měly na domácí soutěži po dlouhé době taky ženy, které přes krátkou dobu tréninku a mladý věk obsadily s časem 54,80 s konečné 5. Místo z pěti zúčastněných družstev. Soutěže se zúčastnilo také družstvo mužů nad 35 let, které obsadilo 1. Místo s časem 26,59 s ze dvou družstev.

5. 7. 2011

Zúčastnili jsme se tradiční soutěže v sousední obci Horní Bečva „O pohár Cyrila a Metoděje“. Na soutěž jsme přijeli v silném obsazení ve všech kategoriích muži, ženy a muži nad 35 let. V kategorii mužů jsme s časem 17,51 s obsadili 7. Místo ze 16 zúčastněných družstev. V kategorii žen jsme se umístili na konečném 5. Místě s časem 26,82 s ze 7 zúčastněných družstev. Muži nad 35 let obsadili konečné 8. Místo z 9 zúčastněných družstev s časem 25,28 s.

9. 7. 2011

Jsme se zúčastnili pohárové soutěže ve Veselé. V konkurenci 15 zúčastněných družstev v kategorii muži jsme obsadili konečné 9. Místo s docíleným časem 22,21 s.

15. 7. 2011

Jsme závodili na noční pohárové soutěži konané ve Vidči. V kategorii muži jsme skončili na posledním 15. Mstě po nedokončeném pokusu. Zastoupení jsme měli i v kategorii ženy, kterým se taktéž nedařilo, nedokončily svůj pokus a skončily na posledním 5. Místě.

14. 8. 2011

Jsme se zúčastnili tradiční pohárové soutěže Štít Radhoště konané v sousední obci Dolní Bečva. Opět jsme přijeli s družstvem mužů i žen. V silné konkurenci 29 družstev v kategorii muži, jsme skončili na konečném 12. Místě s časem 17,025 s. Ženy docílily čas 22, 944 s a ten jim stačil na konečné 7. Místo z 14 zúčastněných družstev.

20. 8. 2011

Jsme soutěžili pouze v kategorii muži na prvním ročníku pohárové soutěže v Rožnově pod Radhoštěm. Po nedokončeném pokusu jsme obsadili konečné 18. Místo.

Ročník 2010

15.5.2010

Jsme se zúčastnili obvodového kola v Požárním sportu konaného ve Viganticích. Po první disciplíně běh na 100m jsme byli na třetím místě a konečné 2. místo jsme si zajistili dobrým požárním útokem. Druhým místem jsme si zajistili postup do okresního kola konaného tradičně v Horním Lidči. Soutěže se zúčastnilo i družstvo mužů nad 35 let, které skončilo na pěkném 3. místě.

6.6.2010

Jsme se zúčastnili pohárové soutěže ve Velkých Karlovicích. Ve velké konkurenci 34 zúčastněných družstev jsme s časem 18,56s skončili na 22. místě. Levý proud sestřelil terč v čase 18,05s.

6.6.2010

Odpoledne po soutěži ve Velkých Karlovicích jsme zavítali ještě na jednu pohárovou soutěž konanou v Hovězím. Soutěž byla netradičně na 3 „B“. Z 23 zúčastněných družstev jsme obsadili konečné 11. místo s časem 23,74s.

13.6.2010

Jsme se zúčastnili pohárové soutěže ve Valašské Polance. Skončili jsme na 27. místě s konečným časem 20,815s, druhý proud měl sestřeleno v čase 19,318s, z celkových 41 družstev.

19.6.2010

Se konalo okresní kolo v Požárním sportu v Horním Lidči, na které jsem si vybojovali postup v obvodovém kole ve Viganticích. Oproti obvodovému kolu je v okrese o jednu disciplínu navíc a to konkrétně o štafetu 4x100m. Po první disciplíně již zmíněné štafetě 4x100 m jsme byli s časem druhé štafety 76,04s, první štafeta měla čas 77,63s, na 6 místě. Druhá disciplína byla běh na 100m s překážkami, kde součet 6 nejlepších štafet znamenal čas 134,40s a 7 místo. Jednotlivé časy byly 31. místo Křenek Rostislav čas 20,97s, 33. místo Bartošek Josef čas 21,03s, 46. místo Stodůlka Martin čas 21,97s, 53. místo Krupa David čas 33,94s, 54. místo Trávníček Lukáš čas 23,01s, 67. místo Mikulenka Jiří čas 24,45s, 70. místo Halamíček Radek čas 24,6s a 72. místo Křenek Jiří čas 25,02s. Poslední disciplínou byl požární útok, kde jsme obsadili 6. místo s časem 38,51s. V celkovém hodnocení jsme s umístěními 6. místo, 7. místo a 6. místo obsadili 7. místo z celkových 11 zúčastněných družstev.

26.6.2010

Jsme se zúčastnili pohárové soutěže ve Valašské Bystřici.

5.7.2010

Jsme se zúčastnili tradiční pohárové soutěže v sousední obci na Horní Bečvě „O pohár Cyrila a Metoděje“. S časem 28,46s jsme skončili na 13. místě ze 17 družstev.

10.7.2010

Jsme se zúčastnili pohárové soutěže ve Veselé.

17.7.2010

Jsme navštívili pohárovou soutěž ve Stříteži nad Bečvou.

23.7.2010

Jsme zavítali na 1.ročník pohárové noční soutěže konané ve Vidči.

8.8.2010

Poslední soutěž roku 2010 pro nás byla pohárová soutěž s dlouholetou tradicí na Dolní Bečvě „O Štít Radhoště“. Obsadili jsme zde 18. místo z 39. Družstev s časem 17,479s.

Ročník 2009

16.5.2009

Jsme se zúčastnili obvodového kola v Požárním sportu, které se konalo ve Stříteži nad Bečvou, kde jsme skončili na 2. místě. Druhým místem jsme si zajistili postup do okresního kola konaného v Horním Lidči. Soutěže se zúčastnilo také družstvo mužů nad 35 let, které obsadilo 5.místo.

7.6.2009

Jsme se zúčastnili pohárové soutěže ve Velkých Karlovicích. S časem 19,33s jsme skončili na 14. Místě z celkových 23 zúčastněných družstev.

7.6.2009

Odpoledne po soutěži ve Velkých Karlovicích jsme zavítali ještě na jednu pohárovou soutěž konanou v Hovězím. Soutěž byla netradičně na 3 „B“. Z 16 zúčastněných družstev jsme obsadili konečné 10. místo s časem 28,49s.

20.6.2009

Proběhlo okresní kolo v Požárním sportu v Horním Lidči. Oproti obvodovému kolu je v okrese navíc štafeta 4x100m. Po první disciplíně již zmíněné štafetě 4x100 m jsme byli s časem první štafety 1:15,77s, druhá štafeta měla neplatný pokus, na 8. místě. Druhá disciplína byla běh na 100m s překážkami, kde součet 6. nejlepších štafet znamenal 5. místo. Jednotlivé časy byly 10. místo Mikulenka Jan čas 19,63s, 24. místo Stodůlka Martin čas 21,24s, 36. místo Mikunda Martin čas 22,24s, 41. místo Mikulenka Jiří čas 22,71s, 43. místo Trávníček Lukáš čas 22,81s, 53. místo Křenek Jiří čas 24,02s, 58. místo Křenek Rostislav čas 24,48s a 69. místo Halamíček Radek čas 26,11s. Poslední disciplínou byl požární útok, kde jsme obsadili 6. místo s časem 32,11s. V celkovém hodnocení jsme s umístěními 8. místo, 5. místo a 6. místo obsadili 6. místo z celkových 10 zúčastněných družstev.

5.7.2009

Jsme se zúčastnili tradiční pohárové soutěže na Horní Bečvě „O pohár Cyrila a Metoděje“. Muži nad 35 let skončili na pěkném 2. místě.

8.8.2009

Poslední soutěž roku 2009, které jsme se zúčastnili byla pohárová soutěž na Dolní Bečvě „O Štít Radhoště“. Obsadili jsme zde 19. místo z 32. družstev s časem 20,306s. Soutěže se také zúčastnili muži nad 35 let, kteří skončili na 6. místě, ze 7. družstev s časem 24,148s.