Menu

Muži / 2012

26.5.2012

Jsme se zúčastnili obvodového kola v Požárním sportu, které se konalo na Horní Bečvě. Soutěže se zúčastnilo družstvo mužů, žen a mužů nad 35 let. V kategorii mužů jsme po první disciplíně běh na 100m s překážkami byli se součtem 5 nejlepších časů 107,46 s na 2 Místě. Časy jednotlivých závodníků byly: Jan Mikulenka 20,72 s; Lukáš Trávníček 21,28 s; Martin Stodůlka 21,65 s; Rostislav Křenek 21,83 s; Jiří Křenek 21,98 s; Jiří Mikulenka 23,00 s a Radim Kuběna 24,97 s. Ve druhé disciplíně požárním útoku jsme s časem 24,41 s brali 4. Místo. V celkovém hodnocení jsme z 12 zúčastněných družstev obsadili konečné pěkné 3. Místo. V kategorii žen si po první disciplíně 100 m s překážkami naše holky držely 5. Místo se součtem 5 nejlepších časů 125,78 s. Jednotlivé časy měly: Jana Solánská 22,63 s; Jolana Chrbjátová 23,73 s; Barbora Maléřová 23,83 s; Markéta Ondruchová 25,25 s; Karolína Šenková 30,34 s; Renata Vaňková 31,39 s a Žaneta Kachtíková 40,87 s. Na požárním útoku si holky výrazně polepšily a s časem 26,02 s braly 2. Místo, což je v celkovém umístění posunulo na konečné 2. Místo ze 7 družstev. Muži nad 35 let předvedli krásný požární útok a s časem 22,80 s brali krásné 1. Místo z 10 družstev. První místo mužů nad 35 let a druhé místo žen znamenalo postup do kola okresního.

17.6.2012

Jsme se zúčastnili okresního kola v požárním sportu, které se už tradičně koná ve sportovním areálu v Horním Lidči. Ženy začaly disciplínou štafeta 4 x 100 m, kde s časem lepší štafety 83,04 s brali 5. Místo. Druhou disciplínou byl běh 100 m s překážkami, kde se součtem 6 časů 135,06 s obsadili opět 5. Místo. Jednotlivé časy měly: Jolana Chrbjátová 21,09 s; Barbora Maléřová 22,12 s; Daniela Košařová 22,35 s; Jana Solanská 22,73 s; Simona Solanská 23,26 s; Žaneta Kachtíková 23,51 s; Markéta Ondruchová 24,12 s a Karolína Šenková 28,70 s. V požárním útoku s časem 51,90 obsadily 7. Místo. V celkovém hodnocení obsadily 6. Místo z 9 zúčastněných družstev. Muži nad 35 let svůj pokus na požárním útoku nedokončili, což znamenalo poslední 6. Místo.

13.7.2012

Jsme závodili na noční pohárové soutěži konané ve Vidči. V kategorii muži jsme skončili s časem požárního útoku 20,10 s na 4. Mstě z 13 zúčastněných družstev. Zastoupení jsme měli i v kategorii žen, kterým se zadařilo a s časem 24,31 s obsadili 1. Místo z 8 družstev.

14.7.2012

Jsme se zúčastnili soutěže ve Veselé. Muži s časem 18,40 obsadili 5 .místo z 9 zúčastněných družstev a ženy v konkurenci 6 družstev s časem 23,67 s skončili na 5. Místě.

21.7.2012

Jsme zavítali na pohárovou soutěž do Stříteže nad Bečvou. Muži s časem 32,51 s skončili na 6. Místě z 10 družstev. Ženám požární útok s časem 24,44 s stačil na konečné 3. Místo ze 7 družstev.

10.8.2012

Jsme jeli bojovat na noční soutěž na Bystřičku. I přes obrovskou účast družstev, kdy jsme se na start dostali kolem 4 hodiny ráno, jsme vydrželi a muži předvedli útok s časem 18, 56 s což znamenalo 21. Místo z 34 družstev. Ženy zaběhly čas 21,58 s a obsadily 6. Místo z 13 družstev.

12.8.2012

Jsme se zúčastnili jubilejního 50. ročníku pohárové soutěže Štít Radhoště konané v sousední obci Dolní Bečva. Opět jsme přijeli s družstvem mužů i žen. V silné konkurenci 23 družstev v kategorii mužů, jsme skončili na konečném 17. Místě s časem 18,59 s. Ženy ukázaly čas 19,15 s a ten jim stačil na konečné krásné 3. Místo z 14 zúčastněných družstev.

25.8.2012

Jsme soutěžili na pohárové soutěži v Rožnově pod Radhoštěm. Muži předvedli útok s časem 17,68 s, který jim vynesl 4. Místo z 13 družstev. Ženám se opět dařilo a časem 21,56 s braly konečné 2. Místo z 6 družstev.

1.9.2012

Dopoledne jsme zavítali do sousední vesnice Hutisko-Solanec na první ročník pohárové soutěže. Tentokrát jsme soutěžili ve třech kategoriích muži, ženy a muži nad 35 let. Odpoledne jsme závodili na doma na druhém ročníku pohárové soutěže o pohár starosty obce. Mužům ani ženám se doma nedařilo. Muži s časem 20,78 s obsadili 7. Místo z 11 družstev. Ženám čas 28,88 s přinesl 5. Místo z 6 družstev. Na stupních vítězů na domácí soutěži stanuli pouze muži nad 35 let, kteří s časem 22,44 s obsadili 2. Místo z 3 družstev.

Sponzoři / SOS

Služba Číslo
Tísňová volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Dispečink horské služby 1210

Provozovatel webu

Sponzoři

Založení sboru | Historie sboru | Odkazy | Kontakt

© 2015–2020 SDH Prostřední Bečva. Běží na TKR Jašek - Valachnet